27.10.2009

Державним департаментом інтелектуальної власності нам видано свідоцтво про реєстрацію авторського права № 30751 на програмне забезпечення «Урофлоуметр «Потік-К».